[1]
Марущак, О., Зузяк, Т. і Соловей, В. 2021. РОЗВИТОК У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ, ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. (Бер 2021), 54–64. DOI:https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-59-54-64.