[1]
Ткачук, Т. і Паславська, І. 2021. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. (Бер 2021), 132–137. DOI:https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-59-132-137.