[1]
2024. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA PEDAGOGIKI PRACY JAKOSUBDYSCYPLINY PEDAGOGICZNEJ. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems. 70 (Feb. 2024), 264–269. DOI:https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-264-269.