(1)
Драченко, В. . ПРОБЛЕМНО-СИМВОЛІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МИСТЕЦТВА. sit 2021, 185-189.