(1)
СТРУКТУРА КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ. sit 2013, No. 35, 236-241.