(1)
INTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W POLSCE - ŹRÓDŁA I PRÓBA PODSUMOWAŃ PO 25 LATACH WDRAŻANIA KSZTAŁCENIA SYSTEMEM ZINTEGROWANYM: TERAŹNIEJSZOŚĆ I PERSPEKTYWY. sit 2024, No. 70, 199-206. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-199-206.