(1)
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA PEDAGOGIKI PRACY JAKOSUBDYSCYPLINY PEDAGOGICZNEJ. sit 2024, No. 70, 264-269. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-264-269.