1.
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA PEDAGOGIKI PRACY JAKOSUBDYSCYPLINY PEDAGOGICZNEJ. sit. 2024;(70):264-269. doi:10.31652/2412-1142-2023-70-264-269