Гуревич, Р., Пархоменко , В. ., Кадемія , М. ., & Опушко , Н. . (2021). МЕРЕЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОНЛАЙН НАВЧАННІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 23–36. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-59-23-36