Білик , О., Савка , І., & Кушпіт , У. . (2021). ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО СТРУКТУРУВАННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 91–98. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-59-91-98