Kalashnik, N. ., Vovchasta, N., & Lenha, E. (2021). НАВЧАННЯ УКРАЇНОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ТА ПРОФЕСІЙНИХ СФЕРАХ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 105–114. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-59-105-114