Стребкова, Д., & Науменко, І. (2021). ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ПІАНІСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 123–131. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-59-123-131