Давидюк , Марина, і Олеся Пащенко. 2021. «ІМЕРСИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ І ПРАКТИКИ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ». Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, Березень, 98-105. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-59-98-105.