“ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГА НА ПРИКЛАДІ КОМПЛЕКСНОГО КУРСУ «СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ AR»”. 2022. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, December, 78-88. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-65-78-88.