“WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA PEDAGOGIKI PRACY JAKOSUBDYSCYPLINY PEDAGOGICZNEJ”. 2024. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, no. 70 (February): 264-69. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-264-269.