Драченко, В. . (2021) « ПРОБЛЕМНО-СИМВОЛІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МИСТЕЦТВА», Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, (45), с. 185–189. доступний у: https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2630 (дата звернення: 30 Вересень 2023).