Гуревич, Р., Пархоменко , В. ., Кадемія , М. . і Опушко , Н. . (2021) «МЕРЕЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОНЛАЙН НАВЧАННІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ», Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, с. 23–36. doi: 10.31652/2412-1142-2021-59-23-36.