Білик , О., Савка , І. і Кушпіт , У. . (2021) «ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО СТРУКТУРУВАННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ», Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, с. 91–98. doi: 10.31652/2412-1142-2021-59-91-98.