Стребкова, Д. і Науменко, І. (2021) «ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ПІАНІСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ», Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, с. 123–131. doi: 10.31652/2412-1142-2021-59-123-131.