Гуревич, Р., Кадемія, М., Опушко, Н., Ільніцька, Т. і Плахотнюк, Г. (2021) «РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ЕПОХУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН», Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (62), с. 28–38. doi: 10.31652/2412-1142-2021-62-28-38.