“ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ” (2022) Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, (60), pp. 282–289. doi:10.31652/2412-1142-2021-60-282-289.