“МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ: ІНТЕГРАЦІЯ МОВЛЕННЄВОЇ ТА ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТЕЙ” (2024) Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, (71), pp. 82–90. doi:10.31652/.