“ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДІТЕЙ У ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” (2024) Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, (71), pp. 108–116. doi:10.31652/.