Зузяк, Т. «ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ПОДІЛЬСЬКІЙ ДУХОВНІЙ СЕМІНАРІЇ (XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)». Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, вип. 45, Березень 2021, с. 195-00, https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2633.