Компанець, Н. «CАМОСТІЙНА ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ ІНФОРМАЦІЇ». Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, вип. 45, Березень 2021, с. 242-5, https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2645.