Гуревич, Р., В. . Пархоменко, М. . Кадемія, і Н. . Опушко. «МЕРЕЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОНЛАЙН НАВЧАННІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ». Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, Березень 2021, с. 23-36, doi:10.31652/2412-1142-2021-59-23-36.