Мондич, О. . «ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ». Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, Березень 2021, с. 64-71, doi:10.31652/2412-1142-2021-59-64-71.