Гуревич, Р., М. Кадемія, Н. Опушко, Т. Ільніцька, і Г. Плахотнюк. «РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ЕПОХУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН». Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, вип. 62, Грудень 2021, с. 28-38, doi:10.31652/2412-1142-2021-62-28-38.