“ОСВІТНІЙ ВЕБСАЙТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ”. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, no. 70, Feb. 2024, pp. 5-15, https://doi.org/10.31652/.