“ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ”. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, no. 70, Feb. 2024, pp. 66-74, https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-66-74.