Баглай, Оксана. «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ». Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, no. 45 (Березень 25, 2021): 138–143. дата звернення Жовтень 1, 2022. https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2618.