Editorial Team

Асаулюк І. О.- доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського , м. Вінниця, Україна, головний редактор)

Щепотіна Н. Ю.- кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна, відповідальний секретар)

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Абаласей Беатріче доктор наук, професор (Ясський університет імені Александру Іоана Кузи, м. Ясси, Румунія).

Адамчук В.В. кандидат наук з фізичного виховання та спорту (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна)

Ахметов Р.Ф. доктор наук з фізичного виховання та спорту,професор (Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна).

Бекас О. О. кандидат біологічних наук, доцент (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна).

Богуславська В.Ю. доктор наук з фізичного виховання та спорту,професор (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м.Вінниця,Україна).

Вознюк Т. В. кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна).

Воншик Яцек доктор габілітований,професор (Університет гуманістично-природничий імені Яна Длугоша, м. Ченстохове, Польща).

Гакман А.В. доктор наук з фізичного виховання та спорту,професор (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна).

Драчук А.І. кандидат наук з фізичного виховання та спорту,професор (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м.Вінниця, Україна). 

Індика С.Я. кандидат наук з фізичного виховання та спорту,доцент (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна).

Кашуба В.О. доктор наук з фізичного виховання та спорту,професор (Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ, Україна).

Костюкевич В. М. доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна).

Ковальчук А.А. кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент (Вінницький державний педагогічний університеті м. Михайла Коцюбинського,м.Вінниця,Україна).

Кутек Т.Б. доктор наук з фізичного виховання та спорту,професор (Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна).

Стасюк І.І. кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент (Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка, м.Кам’янець-Подільський,Україна).

Шепеленко Т.В. кандидат наук з фізичного виховання та спорту,доцент (Український державний університет залізничного транспорту, м. Київ,Україна)

Шинкарук О.А. доктор наук з фізичного виховання та спорту,професор (Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ, Україна).