Editorial Team

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР – Костюкевич В.М., доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР – Кутек Т.Б., доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир, Україна)

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР – Вознюк Т.В.., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент,  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Абаласей Беатріче доктор наук, професор, Ясський університет імені Александру Іоана Кузи (м. Ясси, Румунія)

Адамчук В.В., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Асаулюк І.О., доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Ахметов Р.Ф., доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир, Україна)

Богуславська В.Ю., доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Воншик Яцек доктор габілітований, професор, Університет гуманістично-природничий імені Яна Длугоша (м. Ченстохове, Польща)

Гакман А.В. доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)

Драчук А.І. кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Індика С.Я. кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна)

Ковальчук А.А.,  кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент,  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Стасюк І.І., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

Шепеленко Т.В. кандидат наук з фізичного виховання та спорту, Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків, Україна)

Шинкарук О.А. доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ, Україна)

Щепотіна Н.Ю.,   кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент,  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)