ЗАСТОСУВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ РУКОПАШНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ЇХ ФІЗИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ

Автор(и)

  • Пронтенко Василь Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова
  • Кузенков Олександр Національна академія внутрішніх справ
  • Підопригора Максим Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Бабаєв Юрій Військовий інститут танкових військ Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • Хлібович Ілля Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-63-71

Ключові слова:

фізична підготовка, рукопашний бій, курсанти, фізичні якості

Анотація

Актуальність теми дослідження. На
сьогодні простежується недостатній рівень
фізичної підготовленості курсантів вищих
військових навчальних закладів –
майбутніх командирів, що може негативно
вплинути на їх професійну діяльність у
бойових підрозділах Збройних Сил
України.
Мета дослідження: дослідити вплив
занять рукопашною підготовкою на
формування фізичної готовності майбутніх
офіцерів ЗСУ до бойової діяльності у
процесі навчання у вищому військовому
навчальному закладі.
Матеріал і методи дослідження: У
дослідженні взяли участь майбутні офіцери
1–2-х курсів (n=46) Житомирського
військового інституту імені С.П.
Корольова. Було сформовано
експериментальну групу, майбутні офіцери
відвідували спортивну секцію з
рукопашного бою, та контрольну, курсанти
якої займалися за діючою інструкцією з
фізичної підготовки. Методи: теоретичний
аналіз і узагальнення навчально-
методичних літературних джерел,
педагогічне спостереження, педагогічне
тестування, методи математичної
статистики.
Результати роботи. Формування
військово-прикладних рухових навичок у
рукопашному бою відбувалося шляхом
багаторазового виконання прийомів.
Прийоми РБ були розподілені на шість
груп: прийоми бою зі зброєю, прийоми бою
без зброї, звільнення від захватів,
обеззброєння противника, больові
прийоми, кидки. Найбільш виражений
вплив від занять рукопашною підготовкою
виявлено на рівень розвитку силових та швидкісних якостей майбутніх офіцерів, а
також на ступінь сформованості військово-
прикладних рухових навичок і вмінь.
Висновки. За результатами дослідження
підтверджено позитивний вплив занять
рукопашною підготовкою на формування
фізичної готовності майбутніх офіцерів
ЗСУ, що дозволить їм виконувати бойові та
інші завдання за призначенням відповідно
до вимог сучасного бою.

Біографії авторів

Пронтенко Василь, Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова

Пронтенко В. В.; orcid.org/0000-0003-2454-6190; prontenko.v@gmail.com;
Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, проспект Миру 22, Житомир,
10004, Україна.

Кузенков Олександр, Національна академія внутрішніх справ

Кузенков О. В.; orcid.org/0000-0003-1161-4887; svp_navs@ukr.net; Національна
академія внутрішніх справ, Солом'янська площа 1, Київ, 03035, Україна.

Підопригора Максим, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Підопригора М. В.; orcid.org/0000-0003-4668-5335; sport5541@ukr.net; Військовий
інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Михайла
Ломоносова 81, Київ, 03680, Україна.

Бабаєв Юрій, Військовий інститут танкових військ Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Бабаєв Ю. Г.; orcid.org/0000-0003-0749-5088; bazyka.dag.0518@gmail.com;
Військовий інститут танкових військ Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут», вул. Полтавський Шлях 192, Харків, 61000, Україна.

Хлібович Ілля, Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області

Хлібович І. В.; orcid.org/0000-0001-8899-6989; physical_edukation_2020@ukr.net;
Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області, вул. Героїв Майдану 19,
Хмельницький, 29000, Україна

Посилання

Антошків Ю.М. (2006). Вдосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МНС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і с. : спец. 24.00.02. «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» Львів. 20 с.

Бородін Ю.А., Романчук В.М., Романчук С.В. (2007) Зміст та організація форм фізичної підготовки на етапах навчання у ВВНЗ: навч. посібник. Житомир : ЖВІ НАУ. 164 с.

Глазунов С.І. (2003). Експрес-контроль спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. : спец. 24.00.02. «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». К. 14–15.

Жембровський С.М. (2013). До питання реформування системи фізичної підготовки Збройних Сил України на сучасному етапі. Матеріали наук.-метод. конф. Сучасний стан та перспективи розвитку фізичної підготовки військовослужбовців в системі бойового навчання військ (сил) Збройних Сил та інших силових структур України, 28-29 лист. 2013 р. К. : НУОУ. 30–36.

Зарічанський А.О. (2019). Рукопашний бій як засіб формування морально-вольових якостей військовослужбовців військової служби правопорядку. Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : матеріали ІІ міжн. наук.-практ. on-line конф. (м. Київ, 14-15 лютого 2019 р.). Київ : НУОУ. 151–153.

Кирпенко В.М., Романчук В.М., Романчук С.В., Федак С.С. (2015). Спеціальна фізична підготовка як засіб підвищення ефективності професійної діяльності військовослужбовців Сухопутних військ. Фізична активність, здоров'я і спорт. 4(22). 12–18.

Методичні рекомендації з організації та проведення навчальних занять з фізичної підготовки (2-ге перевидання) : методичний посібник. під заг. ред. генерала армії України Кириченка С. О. Львів : НАСВ, 2017. 290 с.

Методичні рекомендації з організації фізичної підготовки в особливий період ; за ред. Ю. С. Феногенова. Київ : НУОУ імені Івана Черняховського, 2015. 68 с.

Муштатов Ю.В., Корнієнко О.Д., Барков В.І. (2019). Рукопашний бій як основа психологічної підготовки до бою у Збройних Силах України. Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : матеріали ІІ міжн. наук.-практ. on-line конф. (м. Київ, 14-15 лютого 2019 р.). Київ : НУОУ. 173–175.

Організація спеціальної фізичної підготовки у вищих військових навчальних закладах з урахуванням досвіду АТО: метод. рекомендації. А.О.°Хабчук, О.О. Старчук, К.В. Пронтенко та ін. Житомир : ЖВІ, 2016. 72 с.

Про затвердження Інструкції з фізичної підготовки в системі Міністерства оборони України : наказ Міністра оборони України від 05.08.2021 р. № 225. Київ: Міністерство оборони України, 2021. 340 с. https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2021/225_nm.pdf

Про затвердження настанови з фізичної підготовки в Сухопутних військах Збройних Сил України: наказ командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 11.12.2020 р. № 960. Київ : Командування СВ ЗСУ, 2020. 84 с.

Про затвердження Тимчасової настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України : наказ начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 11.02.2014 р. № 35. Київ: Генеральний штаб Збройних Сил України, 2014. 158 с. https://ufmf.org.ua/wp-content/uploads/2019/02

Рукопашний бій: навч.-метод. посіб. /Є.Д. Анохін та ін. Львів: ЛВІ, 2004. 221 с.

Фізичне виховання військовослужбовців: навч. посіб. /М.Ф. Пічугін та ін. ; за ред. Г.П. Грибана. Житомир, 2011. 820 с.

Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка та спорт : підручник /колектив авторів; за ред. Ю. С. Фіногенова. Київ: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2014. 468 с.

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ