ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ, ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ХОКЕЇСТІВ НА ТРАВІ У ЗМАГАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ МАКРОЦИКЛУ

Автор(и)

  • Костюкевич Віктор Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Коннов Станіслав Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-175-187

Ключові слова:

хокей на траві, показники підготовленості, педагогічний контроль, кореляційний аналіз, модель підготовленості.

Анотація

Актуальність теми дослідження. У
процесі змагальної діяльності спортсмени
проявляють три рівні рухової
підготовленості – фізичну, функціональну
та технічну. Кожен з цих трьох рівнів в
певній мірі впливає на результат змагальної
діяльності та обумовлює її структуру
Передбачається, що аналіз показників
підготовленості спортсменів у хокеї на
траві в змагальному періоді дозволить
підвищити ефективність управлінських
впливів у процесі їхньої підготовки. Мета
дослідження – визначення та встановлення
взаємозалежності показників фізичної,
функціональної та технічної
підготовленості висококваліфікованих
хокеїстів на траві у змагальному періоді
макроциклу. Матеріал і методи. У
дослідженні брали участь спортсмени
високої кваліфікації (п=20), гравці
національної збірної команди України з
хокею на траві. Спортивна кваліфікація –
майстри спорту України. Дослідження
проводилося у змагальному періоді
макроциклу. Методи дослідження:
теоретичний аналіз і узагальнення
літературних джерел; педагогічне
спостереження; педагогічне тестування;
методи математичної статистики.
Результати дослідження. Визначені
показники фізичної, функціональної та
технічної підготовленості
висококваліфікованих хокеїстів на траві. Ці
показники характеризують рівень
спортивної форми хокеїстів у змагальному
періоді, на основі них була розроблена
графічна модель підготовленості хокеїстів
на траві. Ключові висновки. Встановлена
кореляційна залежність між показниками
швидкісних та швидкісно-силових якостей,
швидкісних якостей та швидкісної
витривалості, швидкісної та загальної
витривалості з функціональною
підготовленістю висококваліфікованих
хокеїстів на траві.

Біографії авторів

Костюкевич Віктор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Костюкевич В. М.; orcid.org/0000-0002-6215-764Х;
kostykevich.vik@gmail.com; Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21000, Україна.

Коннов Станіслав, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Коннов С. Р.; orcid.org/0000-0002-2166-1735; konnovstas12345@gmail.com;
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул.
Острозького, 32, м. Вінниця, 21000, Україна.

Посилання

Безмилов М., Шинкарук О. (2020). Тенденції та актуальні проблеми підготовки баскетболістів високого класу в сучасних умовах глобазбірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Твори».;9(28):112-131.

Борисова ОВ, Сушко РО. (2016). Розвиток спортивних ігор в умовах глобалізації спорту [методичні рекомендації]. Київ.: Вид. «Науковий світ». 35 с.

Івченко ОМ. (2019). Комплексний контроль підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки [дисертація]. Дніпро. 327 с.

Корягін В.М., Блавт О.З. (2019). Інноваційні технології тестового контролю у фізичному вихованні і спорті [монографія]. Львів. Видавництво «Львівська політехніка». 236 с.

Костюкевич В. М., Врублевський Є.П., Вознюк Т.В. [та ін.]. (2017). Теоретико-методичні основи контролю у фізичному вихованні та спорті [монографія]. За заг. ред. В.М.Костюкевича. Вінниця ТОВ «Планер». 191 с.

Мітова О.О. (2021). Теоретико-методичні основи контролю в командних спортивних іграх в процесі багаторічного вдосконалення. дисертація. доктора. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01. НУФВСУ. К. 595 с.

Мітова О., Шинкарук О. (2022). Обґрунтування підходу до формування системи контролю у командних спортивних іграх. Спортивний вісник Придніпров’я. 1. 191-200.

Овчаренко С, Мітова О, Матяш В. (2019) Модельні характеристики функціональної та фізичної підготовленості футболістів із церебральним паралічем з урахуванням ступеня ураження опорно-рухового апарату. Спортивний вісник Придніпров’я. 2:30-36. DOI: 10.32540/2071-1476-2019-1-030.

Пікінер ОС. (2016). Рівень фізичної та функціональної підготовленості баскетболістів з вадами слуху. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культур. Фізична культура і спорт». 8(78К)16. лізації та популяризації баскетболу. Фізична культура, спорт та здоров’я нації:74-79.

Платонов В. Н. (2015). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник [для тренеров]: в 2 кн. К.: Олимпийская литература, Кн. 2. 752 с.

Савченко В, Долбишева Н, Малойван Я. (2017). Комплексне вдосконалення фізичної та техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих волейболісток з порушенням опорно-рухового апарату. Спортивний вісник Придніпров’я. 1. 135-142..

Собко ИН, Козина ЖЛ, Ермаков СС, Мушкета Р, Прусик К, Цеслицка М, Станкевич Б. (2014). Сравнительная характеристика физической и технической подготовленности женской сборной Украины и сборной Литвы по баскетболу (с нарушениями слуха) до и после подготовки к Дефлимпийским играм. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 10. 45-52.

Соловей ОМ, Гунченко ВВ. (2019). Провідні фізичні якості як фактор впливу на результат змагальної діяльності у пляжному волейболі. Спортивний вісник Придніпров’я. 4. 85-94. DOI: 10.32540/2071-1476-2019-4-085

Холопов В., Безмилов М. (2020). Особливості реалізації стандартних положень під час розіграшу м’яча з позиції «check-ball» командами високої кваліфікації в баскетболі 3 ќ 3. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 4. 43-52.

Doroshenko E., Sushko R., Koryahin V., Pityn M., Tkalich I., Blavt O. (2020). The competitive activity structure of highly skilled basketball players on the basis of factor analysis methods. Human Movement. 2019. vol.20(4). P.33-40. doi:https://doi.org/10.5114/hm.2019.85091. pdf.

Doroshenko E., Sushko R., Shamardin V., Prykhodko V., Shapovalova І., Yelisieieva D., Demidova О., Yakovenko А. Analysis of the competitive activity structure of skilled female basketball players. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ 20 (4), 219-227. DOI: 10.17309/tmfv.2020.4.04

Giorgio Gandolfi. NBA Coaches Playbook. Techniques, tactics, and teaching points. Human Kinetics. 344 p.

Mondoni M. (20200. General guidelines of minibasketball. Italy, Roma. 120 p.

Oliinyk, I., Doroshenko, E., Melnyk, M., Sushko, R., Tyshchenko, V., & Shamardin, V. (2021). Modern Approaches to Analysis of

Technical and Tactical Actions of Skilled Volleyball Players. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 21(3), 235-243. https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.3.07

Sushko R, Vysochina N, Vorobiova A, Doroshenko E, Pastuhova V, Vysochin F. (2019). Psychological selection in game sports on the basketball example. Journal of Physical Education and Sport. 19(3):250:1708-1714.

Tyshchenko V, Lisenchuk G, Odynets T, Cherednichenko I, Lytvynenko ., Boretska N, Semeryak Z. (2019). The concept of building control for certain components of the system for training handball players. Journal of Physical Education and Sport.19(4):1380-1385. DOI:10.7752/jpes.2019.s4200

https://themoney.co/ru/top-10-des-sports-les-plus-populaires-au-monde-en- (2021). Топ-10 самых популярных видов спорта в мире в 2021 году

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

IІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ