INFLUENCE OF THE PROGRAM OF HEALTH AND RECREATION MOTOR ACTIVITY ON INDICATORS OF SOMATIC HEALTH AND QUALITY OF LIFE OF ELDERLY MEN

Authors

  • Олександр Хома
  • Ігор Григус

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2023-15(34)-94-104

Keywords:

health, motor activity, quality of life, old age, men, health and recreation program

Abstract

One of the most important features of modern reality, which affected literally all aspects of society, was the COVID-19 pandemic, which significantly changed people's consciousness and behavior. One of the consequences of such "social distancing" of the elderly is the deterioration of the quality of life and health of the elderly.

Author Biographies

  • Олександр Хома

    Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

  • Ігор Григус

    Національний університет водного господарства та природокористування

References

Андрєєва О, Дутчак М, Благій О. Теоретичні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2020; 2:59-66. DOI: 10.32652/tmfvs.2020

Андрєєва ОВ, Гакман АВ. Основні напрями оптимізації рекреаційно-оздоровчої діяльності осіб похилого віку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 2020; 1(121):7-10.

Бочелюк ВЙ, Бочелюк ВВ. Дозвіллєзнавство: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури; 2006. 208 с.

Братчук КВ. Вплив фізичного навантаження на покращення якості життя людей похилого віку. В: Фізична активність і якість життя людини. Матеріали науково-практичної конференції студентів та молодих вчених; 2019 Трав 28; Харків: Харківський національний медичний університет; 2019. с. 22.

Гакман АВ, Балацька ЛВ, Лясота ТІ. Вплив рекреаційно-оздоровчої діяльності на уповільнення старіння організму. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2016;1:91-8.

Глобальный план действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг. Женева: ВОЗ; 2014. 114 с.

Григус ІМ, Хома ОВ. Аналіз мотивів та інтересів чоловіків похилого віку до занять оздоровчо-рекреаційною руховою активністю в період карантинних обмежень. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2022. 14. С. 143-149. https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-14(33)-143-14

Григус ІМ., Хома ОВ. Характеристика фізичної підготовленості чоловіків 60–70-ти років. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2022. 3(59). С. 39-48. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2022-03-39-48

Григус ІМ., Хома ОВ. Оздоровчо-рекреаційна рухова активність у профілактиці хронічних неінфекційних захворювань чоловіків похилого віку в умовах карантинних обмежень. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини=Rehabilitation & recreation. 2022. № 11. С. 163-172. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.19

Коваль СМ, Мисниченко ОВ, Пенькова МЮ. До проблеми взаємозв’язку артеріальної гіпертензії і коронавірусної хвороби (COVID-19): огляд літератури. Артеріальна гіпертензія. 2021;14(4):40-5.

Корекція тілобудови людини в процесі занять фізичними вправами: теоретичні та практичні аспекти [Текст]: кол. моногр. /за наук. ред. А.І. Альошиної, І.П. Випасняка, В.О. Кашуби. Луцьк: Вежа-Друк, 2022. 536 с.

Михальчук ТД., Боднар ІР. Вплив занять ходьбою на адаптацію, працездатніть, соматичне зоровя і фізичну підготовленість жінок похилого віку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №15. Науково педагогічні проблеми фізичної культури» (фізична культура і спорт). 2019; 10 (118) 19: 101-106.

Published

2023-07-21

Issue

Section

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ