EFFICIENCY OF USING INTERACTIVE TOOLS IN THEORETICAL TRAINING OF SWIMMERS AT THE STAGE OF INITIAL TRAINING

Authors

  • Ivan Hubar

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2023-15(34)-185-190

Keywords:

swimming, theoretical training, structure and content, interactive tools, games

Abstract

In the works of most specialists, on sports training of swimmers, the technique and tactics of sports swimming, competitive activity, functional and psychological training of swimmers are described in detail. At the same time, only some issues of theoretical preparation are considered in separate papers. In addition, no information was found in the literature regarding the use of the latest information technologies in the theoretical training of swimmers. Therefore, this issue needs further study.

Author Biography

  • Ivan Hubar

    Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

References

Богуславська В., Глухов І., Дробот К., Пітин М. Удосконалення теоретичної підготовленості спортсменів-початківців у циклічних видах спорту. Спортивна наука та здоров ́я людини. 2020; 1(3):4-14. DOI:10.28925/2664-2069.2020.1.1

Богуславська В., Бріскін Ю., Пітин М. Теоретична підготовка спортсменів у циклічних видах спорту: монографія. Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського. 2021. 339 с.

Богуславська В.Ю. Інноваційні структура та зміст теоретичної підготовки на етапі початкової підготовки у веслуванні на байдарках і каное. Український журнал медицини, біології та спорту. 2019. № 3(19). С. 33-38. doi.org/10.26693/jmbs04.03.033

Богуславська В., Бріскін Ю., Пітин М. Напрями застосування новітніх інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту. Спортивний вісник Придніпров’я. – 2017. – № 2. – С. 16–20.

Богуславська В.Ю. Губар І.В. Удосконалення структури та змісту теоретичної підготовки плавців на етапі початкової підготовки. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Вип. 3 К (147) 22. Київ, 2022. С.5458. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2022.3К(147).11

Бріскін Ю., Одинець Т., Пітин М., Сидорко О. Оздоровче плавання : навч. посіб. для студентів ІІІ рівнів вищої освіти Львів : ЛДУФК, 2017. 200 с.

Пітин МП. Теоретична підготовка в спорті: монографія. Львів: ЛДУФК; 2015. 372 с.

Платонов В.Н. Спортивное плавание: путь к успеху: в 2-х кн. Книга 2. Киев: Олимпийская литература, 2012. 544 с.

Платонов В.Н. Спортивное плавание: путь к успеху: в 2-х кн. Книга 1. Киев: Олимпийская литература, 2011. 480 с.

Сахновський К.П. Плавання. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності. Київ : Молодь, 1995. 93 с.

Тищенко В, Коваленко Ю, Лісенчук Г. Проблеми теоретичної підготовки в циклічних видах спорту (на прикладі плавання). Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2019;2:25-30. DOI:10.32652/tmfvs.2019.2.25-30.

Юрченко ВС. Сутність та зміст процесу теоретичної підготовки в спорті. Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і здоров’я людини зб. наук. праць. 2022; 1:259-363.

Bohuslavska V, Miroshnichenko V, Drachuk S, Yakovliv V, Chernyshenko T. Interactive tools for theoretical training of kayakers and canoeists aged 13-16. 2022;8(2):31-41 DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2022.08.02.03Pitin MP. Theoretical training in sports: a monograph. Lviv: LSUFK; 2015. 372 p.

Bohuslavska V., Hubar I., Drachuk S., Poliak V. Current state and prospects of development of theoretical training in sport. Modern Science. Moderní věda. Praha. Česká republika, Nemoros. 2022. № 4. P. 130-134

Pityn M, Bohuslavska V, Khimenes Kh, Neroda N, Edeliev O. Paradigm of theoretical preparation in sports. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 2019;19(6):2246-2251.

Published

2023-07-21

Issue

Section

IІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ