ANALYSIS OF INDICATORS OF THE CARDIO-RESPIRATORY SYSTEM OF THE OPERATIONAL LEVEL OFFICERS OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

Authors

  • Олександр Петрачков
  • Олена Ярмак

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2023-15(34)-449-458

Keywords:

military personnel, functional condition, professional and applied physical training

Abstract

The professional activity of military personnel at the modern stage is accompanied by conducting combat operations. Participation in armed conflicts, long stay in lifethreatening conditions create negative changes in the form of violation of the cardiorespiratory system.

Author Biographies

  • Олександр Петрачков

    Національний університет оборони України

  • Олена Ярмак

    Національний університет оборони України

References

Багас О, Ковальчук Р, Неділько А. Вплив рівня фізичної підготовки на самопочуття і розумову працездатність військовослужбовців. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. серія: психологічні науки. 2018; 1(9): 17–25.

Барков ВІ, Вербин НБ, Глазунов СІ, Жембровський СМ, Петрачков ОВ. Забезпечення фізичної підготовки військовослужбовців: навч. посібн. К.: НУОУ, 2016; 88 с.

Бородін ЮА, Красота ВМ, Ольховий ОМ, Піддубний ОГ. Вплив несприятливих факторів військово-професійної діяльності на фізичний стан офіцерів – спеціалістів операторського профілю. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2006; 6:10–12.

Жембровський СМ. Обґрунтування напрямів спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців органів управління. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2014; 45:183-189.

Кокун ОМ, Агаєв НА, Пішко ІО, Лозінська НС, Остапчук ВВ. Психологічна робота з військовослужбовцями – учасниками АТО на етапі відновлення: Методичний посібник. К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2017: 282.

Кокун ОМ, Агаєв НА, Пішко ІО, Лозінська НС. Основи психологічної допомоги військовослужбовцям в умовах бойових дій: Методичний посібник.- К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2015: 170.

Кокун ОМ, Мороз ВМ, Пішко ІО, Лозінська НС. Формування психологічної готовності військовослужбовців військової служби за контрактом до виконання завдань за призначенням під час бойового злагодження: метод. посіб. К. : 7БЦ. 2021: 170.

Наговіцин ОП. Особливості проведення військової підготовки у країнах НАТО та збройних силах США. Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки і спорту у Збройних Силах України, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. НУОУ. 2019; 416.

Неханевич ОБ. Ознаки перенапруження серцево-судинної системи за показниками діастолічної функції лівого шлуночка серця спортсменів під час фізичних навантажень різної потужності. Вісник проблем біології і медицини. 2015; (2): 187–192.

Петрачков ОВ. Вимоги сучасного бою до рівня фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ. Вісник Національного університету оборони України. 2011; 6(25):84-90.

Петрачков ОВ. Вплив факторів на ефективність процесу бойової підготовки військовослужбовців Сухопутних військ. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2013; 192,( 2): 66–72.

Романчук СВ. Інноваційні технології організації фізичної підготовки в навчальних закладах Збройних Сил України. В: Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 15, Науково–педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр. Київ; 2016; 1(70): 157–162.

Скворок ІМ. Підготовка офіцерів запасу в зарубіжних країнах. Військова освіта. 2013; (1):207–216.

Фіногенов Ю. Професіоналізація Збройних сил України і деякі питання перебудови системи фізичної підготовки військовослужбовців. В: Фізична підготовка військовослужбовців. Матеріали відкр. наук.-метод. конф. Київ; 2003:40−43

Published

2023-07-21

Issue

Section

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ