GENERAL PARAMETERS OF THETRAINING WORK OF HIGHLYQUALIFIED FIELD HOCKEY PLAYERSIN THE COMPETITIVE PERIOD OF THEMACRO CYCLE

Authors

  • Stanislav Konnov

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2023-15(34)-253-265

Keywords:

field hockey, highly qualified athletes, competitive, means of training work, loads of different orientation

Abstract

Relevance of the research topic. The main components of the training process of athletes of team game sports are the means of training work and loads of various orientations. Their optimal combination determines the effectiveness of building the training process of athletes at the appropriate stage (period) of the macrocycle. The purpose of the study is to determine the magnitude and direction of training effects on the preparedness of highly qualified field hockey players in the competitive period of the macrocycle. Research methods: theoretical analysis and generalization of literary sources; pedagogical observation; timing of training work; methods of mathematical statistics. Research organization. Highly qualified athletes (n=24), players of the Ukrainian national field hockey team, participated in the study. The study was conducted in the competitive period of the second cycle of the annual training of the 2021 season. Research results and conclusions. The general parameters of the training work of highly qualified field hockey players in the competitive period of the macro cycle have been determined. It was established that the total amount of motor training work in this period is 140 hours. The ratio of exercises: generalpreparatory – 49.5%, special-preparatory – 12.5%, training – 15.8%, competitive – 22.2%. The influence of training loads: aerobic – 57.9%, aerobic-anaerobic – 36.5%, anaerobic-lactate – 2.9%, anaerobic-glycolytic – 2.7%. During the competition period, 99 training sessions, 5 control sessions and 20 calendar games are held.

Author Biography

  • Stanislav Konnov

    Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького 32, м. Вінниця, 21001, Україна

References

Вознюк Т., Галайдюк М., Свірщук Н., Сікорська Л. Моделювання підготовки кваліфікованих баскетболісток у змагальному періоді річного макроциклу. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2021. С. 76-86.

Желязков Ц., Дашева Д. Основи на спортната. Тренировка. София: Гера арт. 2011. 432.

Коннов С. Побудова мезоциклів у змагальному періоді підготовки висококваліфікованих хокеїстів на траві. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. Вип. 14(33). 2022. С.48-55.

Костюкевич ВМ. Теорія і методика спортивної підготовки. Навчальний посібник. 2-е вид. перероб. та доп. Київ: КНТ; 2016. 616.

Костюкевич ВМ, Шинкарук ОА, Воронова ВІ, Борисова ОВ. Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Фізична культура і спорт». Вид. 2-ге, без змін. Київ: Олімпійська література, 2019. 528.

Костюкевич В, Щепотіна Н, Стасюк В. Теоретико-методичні підходи щодо програмування тренувального процесу спортсменів у макроциклі. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. Вип. 8(27). 2019. 145-156.

Костюкевич В., Коннов С. Структура та зміст тренувального процесу висококваліфікованих хокеїстів на траві у змагальному періоді макроциклу Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр. Вип. 14(33). 2022. 56- 67.

Лисенчук Г.А. Управление подготовкой футболистов: монография. Киев: Олимпийская литература, 2003. 271.

Платонов В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение. Киев: Олимпийская литература, 2013. 624.

Платонов В.Н. Теория периодизации подготовки спортсменов в течение года: предпосылки, формирование, критика. Наука в олимпийском спорте. 2008. 1. 3-23.

Платонов В.М. Сучасна система спортивного тренування: підручник. Київ: Перша друкарня, 2021. 672.

Стасюк І.І. Побудова тренувального процесу висококваліфікованих гравців у міні-футболі в річному циклі підготовки: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: [спец.] 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт». Дніпропетровськ, 2014. 20 с.

Шамардин В.Н. Технология подготовки футбольной команды высшей квалификации: монография. Днепропетровск: «Інновація»,2012.352.

Bompa T., Hoff G. Periodization: theory and methodology of training. Champaign IL: Human Kinetics. 2009, Pp. 63-84.

Published

2023-12-29

Issue

Section

IІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ