Педагогічна технологія формування рухових умінь і навичок з футболу в студенток у процесі фізичного виховання

Автор(и)

  • Олена Лежньова Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
  • Василь Качан Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2020-9(28)-42-46

Ключові слова:

фізичне виховання студенток, педагогічна технологія, футбол, алгоритмізовані навчаючі програми, інтерактивні методи навчання

Анотація

Актуальність теми дослідження. Використання традиційного підходу до фізичного виховання молоді в умовах сьогодення втрачає свою актуальність і потребує перегляду з урахуванням сучасних тенденцій розвитку суспільства. Мета дослідження – експериментально обґрунтувати ефективність педагогічної технології формування рухових умінь і навичок з футболу в студенток у процесі фізичного виховання в ЗВО. Матеріал і методи дослідження. В дослідженні взяли участь 35 студенток 2 курсу Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. Дослідження проводилося впродовж березня-травня 2018-2019 навчального року. Результати дослідження та ключові висновки. Необхідність застосування новітнього підходу до фізичного виховання з вибором цікавого для молоді виду фізичної активності та, разом з тим, ефективність використання алгоритмі-зованих навчаючих програм у процесі фізичного виховання зі студентами, обумовили основні положення запропонованої педагогічної технології формування рухових умінь і навичок з футболу в студенток. Зміст педагогічної технології склали 3 складові: алгоритмізовані навчаючі програми, реалізація яких підсилювалася використанням інтерактивних методів навчання та самостійною роботою студенток. Аналіз динаміки досліджуваних показників упродовж експерименту дозволяє зауважити статистично достовірний (р<0,05) позитивний вплив запропонованої педагогічної технології формування рухових умінь і навичок з футболу в студенток експеримен-тальної групи на результат виконання ударів м’яча на точність і швидкісне ведення м’яча по прямій у межах від 5,1 до 25,2 %. У студенток контрольної групи статистично достовірне покращення відбулося лише щодо результату ударів м’яча на точність на 21,5 %.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-09

Номер

Розділ

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ