No. 28 (2020): Випуск 9

Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Вип. 9 (28). Вінниця: ТОВ «Твори», 2020. 375 с.

Published: 2020-07-18

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

IІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ