Theoretical component of efficiency of technology of professional-applied physical training of students of educational institutions

Authors

  • Inna Asaulyuk Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
  • Anna Dyachenko Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
  • Petr Marinchuk Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2020-9(28)-7-13

Keywords:

professional and applied physical training, students of musical specialties

Abstract

Relevance of the topic. The formation of theoretical knowledge of students' physical culture in the process of professionally applied physical training is the most important stage in the preparation of highly qualified specialists The purpose of the work determination of the effectiveness of applying the theoretical module of technologies of professionally applied physical training in the process of physical education of students of art. Material and methods. The paper used the analysis of professional scientific and methodological literature and sociological research methods, methods of mathematical statistics. The experiment involved the involvement of students of the Vinnitsa College of Culture and Arts named after N. D. Leontovich specialty "Musical art". Results of work. The article analyzes the effectiveness of applying the theoretical module of the technology of professionally applied physical training in the process of physical education of students of art specialties. This module is used to create students' readiness to participate in the training process, to form an active-positive attitude towards future cognitive activities, to create a motivational sphere, and to focus on professional musical activity. An assessment of the theoretical knowledge of students of the specialty "Musical art".

Key conclusions. Based on the study, the effectiveness of the process of physical education of students of musical specialties using the author's technology of professionally-applied physical training of students of musical specialties is proved. The results of a second test to determine the level of theoretical knowledge serve as the basis for stating that during the experiment among the experimental students, there was a decrease in the percentage of girls with an average level, an increase in the percentage of girls with a sufficient level, which means that no girls with a low

References

Асаулюк І., Дяченко А., Каплінський В. Педагогічні аспекти діяльності тренера. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Вип. 3(22). Вінниця: ТОВ «Планер», 2017. С. 12-15.

Андрєєва О. В. Розробка та впровадження технології проектування активної рекреаційної діяльності різних груп населення. Спортивний вісник Придніпров’я. 2015. № 1. С. 4–9.

Андрєєва О., Кенсицька І. Лімітуючі та стимулюючі чинники формування цінностей здорового спосібу життя студентів. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017. Вип. 26. С. 37-42.

Асаулюк І.О, Дяченко А.А. Особливості фізичної підготовленості студентів закладів освіти в процесі фізичного виховання. Здоров’я, спорт, реабілітація, 2019. № 1 (5). С. 9-14. DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2019.05.01.01

Асаулюк І., Дяченко А. Особливості впровадження технології корекції фізичного стану студентів в процесі фізичного виховання. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, (31), 2018. С. 12-17

Віталій Кашуба, Анна Дяченко, Остап’як Зіновій, Вінтоняк Олег Інформаційний компендіум як основа здоров’яформувального середовища студентської молоді. Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. Випуск 34. 2020 С. 3-9. doi: 10.15330/fcult.34.3-10

Дяченко А.А. Здоров’язбережувальні технології у процесі фізичного виховання. Зб. наукових праць VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України». Хмельницький, 2015. С. 541-543

Дяченко А. Сучасні підходи до удосконалення навчального процесу на основі формування здоров’язбережувального освітнього середовища. Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування. ТОВ “Планер”, 2018. С. 24–27. URL: http://93.183.203.244/xmlui/bitstream/handle/123456789

/2615/24pdf?sequence=1&isAllowedy.

Дяченко А. Особистісні передумови розробки концепції здоров’яформувальних технологій студентів закладів освіти. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2018. (30), 33-37.

Дяченко А.А. Мультимедійний контент як структурна частина концепції здоров’я- формувального середовища студентської молоді. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури

Published

2020-07-20

Issue

Section

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ