Теоретична складова ефективності технології професійно-прикладної фізичної підготовки студентів закладів освіти

Автор(и)

  • Інна Асаулюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Анна Дяченко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Петро Маринчук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2020-9(28)-7-13

Ключові слова:

професійно-прикладна фізична підготовка, студенти музичних спеціальностей

Анотація

Актуальність теми дослідження. Формування теоретичних знань з фізичної культури студентів у процесі професійно- прикладної фізичної підготовки є найважливішим етапом підготовки висококваліфікованих фахівців. Мета роботи – визначення ефективності застосування теоретичного модуля технології професійно-прикладної фізичної підготовки в процесі фізичного виховання студентів мистецьких спеціальностей. Матеріал і методи. У роботі використано аналіз фахової науково-методичної літератури та соціологічні методи дослідження, методи математичної статистики. Проведення експерименту передбачало залучення студентів Вінницького училища культури і мистецтв імені М. Д. Леонтовича спеціальності
«Музичне мистецтво». Результати роботи. В статті проаналізовано ефективність застосування теоретичного модуля технології професійно-прикладної фізичної підготовки в процесі фізичного виховання студентів мистецьких спеціальностей. Цей модуль застосовано з метою створення готовності студентів до участі в процесі професійної підготовки, формування активно-позитивного ставлення до майбутньої пізнавальної діяльності, створення мотиваційної сфери, зосередження уваги на професійній музичній діяльності. Проведено оцінку теоретичних знань студентів спеціальності
«Музичне мистецтво».

Ключові висновки. На основі поведеного дослідження доведено ефективність процесу фізичного виховання студентів музичних спеціальностей з використанням авторської технології професійно-прикладної фізичної підготовки студентів музичних спеціальностей. Результати повторного тесту на визначення рівня теоретичних знань слугують підставою для констатації того, що впродовж експерименту в середовищі експериментованих студенток відбулося зменшення частки дівчат із середнім рівнем, зростання часки дівчат із достатнім рівнем а, відтак, не виявлено дівчат із низьким рівнем теоретичних знань.

Посилання

Асаулюк І., Дяченко А., Каплінський В. Педагогічні аспекти діяльності тренера. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Вип. 3(22). Вінниця: ТОВ «Планер», 2017. С. 12-15.

Андрєєва О. В. Розробка та впровадження технології проектування активної рекреаційної діяльності різних груп населення. Спортивний вісник Придніпров’я. 2015. № 1. С. 4–9.

Андрєєва О., Кенсицька І. Лімітуючі та стимулюючі чинники формування цінностей здорового спосібу життя студентів. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017. Вип. 26. С. 37-42.

Асаулюк І.О, Дяченко А.А. Особливості фізичної підготовленості студентів закладів освіти в процесі фізичного виховання. Здоров’я, спорт, реабілітація, 2019. № 1 (5). С. 9-14. DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2019.05.01.01

Асаулюк І., Дяченко А. Особливості впровадження технології корекції фізичного стану студентів в процесі фізичного виховання. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, (31), 2018. С. 12-17

Віталій Кашуба, Анна Дяченко, Остап’як Зіновій, Вінтоняк Олег Інформаційний компендіум як основа здоров’яформувального середовища студентської молоді. Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. Випуск 34. 2020 С. 3-9. doi: 10.15330/fcult.34.3-10

Дяченко А.А. Здоров’язбережувальні технології у процесі фізичного виховання. Зб. наукових праць VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України». Хмельницький, 2015. С. 541-543

Дяченко А. Сучасні підходи до удосконалення навчального процесу на основі формування здоров’язбережувального освітнього середовища. Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування. ТОВ “Планер”, 2018. С. 24–27. URL: http://93.183.203.244/xmlui/bitstream/handle/123456789

/2615/24pdf?sequence=1&isAllowedy.

Дяченко А. Особистісні передумови розробки концепції здоров’яформувальних технологій студентів закладів освіти. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2018. (30), 33-37.

Дяченко А.А. Мультимедійний контент як структурна частина концепції здоров’я- формувального середовища студентської молоді. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-20

Номер

Розділ

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ