APPLICATION OF MULTIMEDIA INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE OF SPORTS AND PHYSICAL EDUCATION

Authors

 • Інна Асаулюк
 • Алла Альошина
 • Микола Колос
 • Ігор Бичук

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2023-15(34)-114-126

Keywords:

computer technologies, information environment, healthy lifestyle, students, programs, training of athletes, technical readiness

Abstract

Modern information technologies in the practice of sports training can be implemented in the following three directions: as a penetrating technology - the use of computer technologies on individual topics, sections when explaining theoretical tasks; as the main, defining, most significant of the parts used in this technology; as a monotechnology - when the management of the educational and training process, including diagnostics and monitoring, is based on the use of information technologies. The development and implementation of the ideology and policy of preserving the health of the population as the main component of national wealth, overcoming the crisis demographic situation at the expense of improving the quality of life, health and longevity of people should be the basis of the activities of all state authorities as a key strategy for solving the problems of the national security development of Ukraine and further effective socio-economic development of the country. Currently, a large number of scientific studies are devoted to the development and testing of modern information technologies in the process of physical education of student youth.

Author Biographies

 • Інна Асаулюк

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 • Алла Альошина

  Волинський національний університет імені Лесі Українки

 • Микола Колос

  Державний податковий університет

 • Ігор Бичук

  Волинський національний університет імені Лесі Українки

References

Альошина А.І. Профілактика й корекція порушень опорно-рухового апарату в дошкільнят, школярів та студентської молоді у процесі фізичного виховання : монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2015. 368с.

Альошина А., Колос М. Корекція функціональних порушень опорно-рухового апарату студентів у процесі фізичного виховання Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки /уклад. А.В. Цьось, С. П. Козіброцький. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. 4 (32). 52–6.

Асаулюк І.О. Практична реалізація концепції професійно-прикладної фізичної підготовки студентів мистецьких спеціальностей. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2019; 2(108): 13-6.

Асаулюк І.О. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів мистецьких спеціальностей: монографія. Вінниця: ТВОРИ; 2019. 424 с.

Асаулюк І. О. Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів мистецьких спеціальностей. [автореф.]. Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2020. 48 с.

Випасняк І.П., Шанковський А.З. Мультимедіа технології в процесі фізичного виховання студентської молоді. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2017.12 (94) 17. 12–7.

Данильченко В.А., Хлевна Ю.Л. Формування техніки рукопашного бою курсантів МВС України із застосуванням інформаційних технологій. Теорія і методика фіз. виховання. 2015.1.112–8.

Кашуба В. А., Колос Н.А., Сергиенко К.Н., Алёшина А.И. Теоретико-методические основы разработки мультимедийной компьютерной программы «Гармония тела». Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт : зб. наук. праць.2008.298–306.

Published

2023-07-19

Issue

Section

IІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ

Most read articles by the same author(s)