Компонентний склад тіла жінок першого періоду зрілого віку різних соматотипів

Автор(и)

  • Вячеслав Мірошниченко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Олена Юшина Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Тетяна Заєць Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
  • Ріма Дубовік Київський національний університет біоресурсів і природокористування

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2020-9(28)-47-53

Ключові слова:

мезоморфія, ендоморфія, м’язовий компонент, жировий компонент

Анотація

Актуальність теми дослідження. Дослідження компонентного складу маси тіла у представниць різних соматотипів доповнить дані про морфологічні особливості жінок першого зрілого віку. Кореляційний аналіз між компонентами соматотипу та компонентним складом маси тіла дозволить визначити, наскільки ці показники можуть бути рівнозначними маркерами для прогнозування фізичної та функціональної підготовленості. Мета дослідження – встановити компонентний склад маси тіла у жінок 25-35 років різних соматотипів і дослідити взаємозв’язок між соматотипом і компонентним складом маси тіла. Методи дослідження: антропометрія, метод біо-електричного імпедансу, методи математичної статистики. Результати роботи. Відсотковий вміст підшкірного та вісцерального жиру найвищий у жінок ендоморфного соматотипу, а найнижчий – у представниць ектоморфного та збалансованого соматотипу. Відсотковий вміст м’язового компоненту найвищий у представниць ектомор-фного соматотипу. Найнижчий відсотковий вміст м’язового компоненту у жінок ендоморфного соматотипу. Між відсотковим вмістом підшкірного жиру й ендоморфією встановлено дуже високий ступінь кореляції. Відсотковий вміст підшкірного жиру й ендоморфія є предикторами низького рівня Vo2 max та деяких фізичних якостей. Виявлено високий ступінь кореляції між відсотковим вмістом вісцерального жиру та ендоморфією. Між відсотковим вмістом м’язового компоненту та мезоморфією відсутня кореляція. Висновки. Встановлено особливості прояву компонентного складу маси тіла у жінок першого зрілого віку різних соматотипів. Дуже високий ступінь кореляції виявлено між відсотковим вмістом підшкірного жиру й ектоморфією. Між відсотковим вмістом м’язового компоненту та мезоморфією кореляційний зв’язок відсутній.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-15

Номер

Розділ

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ