Physical education as a means of preserving and strengthening the health of students and their sports improvement

Authors

  • Lily Sikorska Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2020-9(28)-68-77

Keywords:

health, sports, sports improvement, student age, physical education, electives

Abstract

Актуальність. У статті представленні результати анонімного анкетування студентів першого курсу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Здійснено аналіз літературних джерел щодо особливостей  викладання дисципліни фізичне виховання у закладі вищої освітив у сучасних умовах та дефінітивний аналіз поняття «здоров’я». Розглянуто питання щодо збереження та зміцнення здоров’я студентів під час їх спортивного вдосконалення. Мета роботи – визначити особливості викладання дисципліни «Фізичне виховання» у закладі вищої освіти в сучасних умовах, дослідити ставлення сучасної студентської молоді до занять фізичною культурою та спортом, визначити напрями діяльності студентської молоді та особливості їх мотивації до збереження та зміцнення здоров’я під час спортивного вдосконалення. Матеріал і методи. У дослідженні брали участь студенти першого курсу у кількості 160 осіб. У роботі використано теоретичні й емпіричні методи дослідження: аналіз фахової та науково-методичної літератури, соціологічні методи дослідження, зокрема метод анкетування та методи математичної статистики. Під час укладання анкети використано 10 питань із запропонованими варіантами відповідей та можливістю дати свій варіант відповіді на запитання. Результати дослідження. Аналіз результатів дослідження показує, що переважна більшість студентів позитивно ставиться до спорту та фізичного виховання в цілому. Основними причинами незадоволеності студентів є те, що фізичне виховання не є обов’язковою навчальною дисципліною та проводиться в позанавчальний час, тобто в другій половині дня. Позитивним лише є те, що вони можуть самостійно обирати  вид спорту до якого у них є здібності і який їм найбільше подобається.

Published

2020-08-15

Issue

Section

І. НАУКОВИЙ НАПРЯМ