Features of sports selection in the stage of initial preparation and specialized education of football

Authors

  • Andrei Dulibskyy Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyj

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2020-9(28)-168-177

Keywords:

football, genetics, selection, initial preparation, learning

Abstract

Актуальність теми дослідження. У статті йдеться про важливість визначення спадковості морфофункціональних ознак та характеристик рухових функцій людини, наявності сімейної схожості щодо таких показників, впливу генотипу людини на досягнення певного рівня спортивної підготовленості на етапі початкової підготовки та спеціалізованого навчання грі в футбол. Метою роботи є визначення генетично детермінованих особливостей спортивного відбору у футболі на етапі початкової підготовки та спеціалізованого навчання дітей грі в футбол. Методи дослідження: вивчення генеалогічного дерева людини та статистичних взаємозв’язків спортивних результатів батьків і дітей в одному віці в певних фізичних вправах; дослідження спадкових ознак монозиготних близнюків, які проявили себе у футболі, та сімейної спадковості видатних футболістів; вивчення генома людини, як набору гаплоїдних хромосом, котрий із відповідною протоплазмою визначає матеріальні основи виду. Результати дослідження: генотипна сенситивність, як елемент стимульованого розвитку фізичного та психофізіологічного потенціалу людини, формується завдяки генетично детермінованим ритмам розвитку рухових функцій. Фенотипна сенситивність, як елемент структури потенціалу людини, обмежена поточною, “сьогоднішньою” готовністю фізичного та психофізіологічного потенціалу юного спортсмена до сприйняття навчальних і тренувальних впливів чітко визначеного змісту. Ключові висновки: підтверджено, що спадковий фактор значною мірою визначає фізичний розвиток, формування рухових якостей, аеробну й анаеробну працездатність організму, величину зростання функціональних можливостей під впливом спеціалізованого навчання та тренування на початкових етапах спортивного відбору.

Published

2020-08-17

Issue

Section

IІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ