МОРФОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ЧЕРЛІДЕРІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Юрій Крикун Національний університет фізичного виховання і спорту України

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-188-197

Ключові слова:

антропометрія, антропометричні індекси,, черлідинг, юні спортсменки, астенічність

Анотація

Актуальність теми дослідження.
Підвищення ефективності роботи дитячо-
юнацьких спортивних шкіл і шкіл
олімпійського резерву, які грають провідну
роль у підготовці спортсменів високого
класу, немислимо без серйозних
досліджень у галузі спортивної науки.
Діагностика та оцінка стану просторової
організації тіла юних черлідерів в умовах
спортивної школи представляє, як
теоретичний, так і практичний інтерес.
Мета статті полягає у визначенні
показників морфологічного профілю
черлідерів 6-8 років. Матеріал і методи
дослідження. У ході експерименту було
залучено 27 дівчаток черлідерів 6-8 років
клубу CheerNika (м. Київ). Для виконання
поставленої мети використано такі методи
дослідження, як аналіз науково-методичної
літератури й документальних матеріалів,
антропометрія, педагогічний експеримент.
Результати, отримані в процесі
дослідження, було оброблено з
використанням методів математичної
статистики. Результати роботи.
Проведене дослідження дало змогу
отримати середньостатистичні результати
довжини та маси тіла спортсменок,
показники яких відповідають віковим і
статевим нормам. Довжина тіла юних
черлідерів збільшуються з 6-ти до 8-ми
років на 10,82 см (S = 5,19 см). Проведене
дослідження також дозволило нам
отримати показники антропометричних
індексів з позиції верифікації ознаки
астенічності. Занепокоєння викликає той
факт, що за багатьма індексами у юних
черлідерів спостерігаються ознаки
астенічності, що може вважатись
антропометричними маркерами дисплазії
сполучної тканини, тому такі спортсменки
потребують поглибленого дослідження.
Ключові висновки: Отриманні в результаті
досліджень дані засвідчують, що розвиток
юних черлідерів 6-8 років відбувається за
загальновідомими закономірностями. Всі
антропометричні показники з віком
збільшуються. За показниками деяких індексів, зокрема індексу Пірке та Бругша
ознаки астенічності спостерігаються у
100% досліджуваних шестирічного віку.

Біографія автора

Юрій Крикун, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Крикун Ю.; orcid.org/0001-1234-1762-6396; krukyn_y@gmail.com; Національний
університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03150,
Україна.

Посилання

Васильев О.С., Левушкин С.П. (2015). Сравнительный анализ антропометрических параметров как фенотипических маркеров дисплазии соединительной ткани у спортсменов https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-antropometricheskih-parametrov-kak-fenotipicheskih-markerov-sindroma-displazii-soedinitelnoy-tkani-u-sportsmenov.

Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. (2002). К.: Олимпийская литература. 296 с.

Доскин В.А., Келлер Х, Тонкова-Ямпольская Р.В. (1997). Морфофункциональные константы детского организма: М.: Медицина, 288 с.

Кашуба В.А., Люгайло С.С. (2015). Показатели соматического здоровья юных спортсменов как основа дифференцированного подхода к реализации программ физической реабилитации. Теория и методика физической культуры. 1. 59–79.

Кашуба В., Ярмолинский Л., Альошина А., Бичук О., Бичук І. (2018). Морфобіомеханічні особливості юних спортсменів на початковому етапі підготовки. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 30. 175-184.

Кашуба В.О., Люгайло С.С., Футорний С.М. (2019). Інтеграція програм фізичної реабілітації в процес першого–третього етапів підготовки спортсменів при дисфункціях систем їх організму. Спортивна медицина і фізична реабілітація, 1. 99-112. DOI: https: // doi.org/10.32652/spmed.2019.1.99–112

Крикун Ю., Довганінець О. (2021). Передумови розробки технології профілактики функціональних порушень опорно-рухового апарату у черлідерів на етапі початкової підготовки. Фізична культура, спорт та здоров’я нації;11 (30). 304-311. DOI: 10.31652/2071-5285-2021-11(30)-304-311

Крикун Ю. (2021). До питання підвищення здоров'язберігаючої спрямованості підготовки юних спортсменів. Спортивний вісник Придніпров’я, 3. 55-63. DOI: 10.32540/2071-1476-2021-3-055.

Маккьюсик В.А. (1976). Наследственные признаки человека. Пер. с англ. Е. К. Гинтера, В. И. Иванова. М.: Медицина. 684 с.

Мачнев А.И. (2016). Исследование влияния маркеров дисплазии и функциональной относительной силы мышц на наличие заболеваний опорно-двигательного аппарата у юных футболистов различного амплуа. Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 1 (131). 145-9.

Самойлюк О.В. (2021). Корекція порушень біомеханічних властивостей стопи юних спортсменів засобами фізичної реабілітації: [дисертація] Київ, 224 с.

Третяк Д.Я. (2021). Проєктування та реалізація здоров’язберігаючих технологій у підготовці футболістів на етапі попередньої базової підготовки[дисертація]. Івано-Франківськ. 220 с.

Ярмолинський Л.М. (2018). Корекція порушень постави у футболістів на етапі початкової підготовки: автореф. дис. на здобуття канд. фіз.. вих.: спец. 24.00.01. Дніпро, 22 с.

Ярош Г. (2021). Морфофункціональні особливості юних боксерів з різними типами постави. Спортивний вісник Придніпров’я, 2. 154-161. DOI: 10.32540/2071-1476-2021-3-154.

Kashuba V., Andrieieva O., Yarmolinsky L., Karp I., Kyrychenko V., Goncharenko Y., Rychok T., Nosova N. (2020). Measures to prevent functional muscular disorders in sports training of 7-9-year-old football players Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 20 (Supplement issue 1), Art 52 pp 366 – 371, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES (а)

Kashuba, V, Stepanenko, O, Byshevets, N, Kharchuk, O, Savliuk, S, Bukhovets, B, Grygus, I, Napierała, M, Skaliy, T, Hagner-Derengowska, M, Zukow, W. (2020). Formation of Human Movement and Sports Skills in Processing Sports-pedagogical and Biomedical Data in Masters of Sports. International Journal of Human Movement and Sports Sciences, 8(5), 249-257. DOI:10.13189/saj.2020.080513 (б)

Todorova V, Podhorna V, Bondarenko O, Pasichna T, Lytvynenko Y, Kashuba V. (2019) Choreographic training in the sport aerobics Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 19 (Supplement issue 6), Art 350 pp 2315 – 2321, online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 – 8051. DOI:10.7752/jpes.2019.s6350

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

IІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ