ГОНІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ БІОПАР ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У РІЗНІ МОМЕНТИ ЧАСУ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У ПРАКТИЧНІЙ СТРІЛЬБІ З ПІСТОЛЕТУ, СПОСОБАМИ «ЗВИЧАЙНИЙ» ТА «ЛІНІЙНИЙ» КРОК

Автор(и)

  • Івченко Віталій Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Литвиненко Юрій Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Кашуба Віталій Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Крикун Юрій Національний університет фізичного виховання і спорту України

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-302-312%20

Ключові слова:

практична стрільба, пістолет, спортсмени, техніка, переміщення «звичайний» та «лінійний» крок, кутові показники

Анотація

Анотація. Актуальність теми дослідження. За даними наукової спільноти, практична стрільба історично склалася, насамперед, як змагальна діяльність і специфічна спортивно- стрілецька підготовка до неї, як спосіб зіставлення, порівняння та вдосконалення стрілецьких здібностей людини в умовах, наближених до бойових. Одночасно, практична стрільба, сформувалася як прикладна дисципліна, що забезпечує високоефективну підготовку військовослужбовців і співробітників силових структур, особливо спеціального призначення. Чи не найбільшою відмінністю практичної стрільби від інших видів стрілецького спорту є різноманітність вправ, які розробляються та готуються для кожного змагання нові (нове розташування мішеней, новий набір перешкод і умов виконання). Застосування стандартних вправ обмежене лише кваліфікаційними змаганнями. Мета статті – визначити кутові показники біопар опорно-рухового апарату у різні моменти часу при переміщенні спортсменів, які спеціалізуються у практичній стрільбі з пістолету, способами «звичайний» та «лінійний» крок. Матеріал і методи дослідження. Учасники дослідження. У дослідженнях брали участь 10 кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у практичній стрільбі з пістолету. Кожен спортсмен реалізовував 5 спроб способами переміщення «звичайний» та «лінійний» крок. Важливо зауважити, що жодних обмежень щодо обрання швидкості переміщення спортсмена, швидкості виконання серії пострілів під час спроб не було. Спортсмени були орієнтовані на те, аби кожен постріл був влучним у серії стрільби, з її виконанням за мінімальний проміжок часу, що власне багато в чому визначає спортивний результат у практичній стрільбі. Методи дослідження.Нами було проведено експериментальне дослідження в лабораторних умовах із застосуванням оптико-електронної системи 3 D реєстрації і аналізу рухів людини «Qualisys». Результати, отримані в процесі дослідження, було оброблено з використанням методів математичної статистик. Результати роботи. Проведений біомеханічний аналіз дозволив виявити принципові відмінності у біомеханічній структурі техніки різних способів переміщення під час стрільби. Звичайно, що ключовим показником, що визначає загальну результативність досліджуваної дії є результат стрільби. Однак, загальний результат визначається як сукупність факторів стрільби та використаного часу на нього. Подальший аналіз ситуації передбачає розробку технології формування техніки переміщення стрілка під час стрільби з пістолету у русі.

Біографії авторів

Івченко Віталій, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Івченко В.; orcid.org/0000-0002-3264-8694; ivchenko2022@ gmail.com; Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03150, Україна.

Литвиненко Юрій, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Литвиненко Ю.; orcid.org/0000-0002-6317-8647; lutvunenko.y@gmail.com; Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03150, Україна.

Кашуба Віталій, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Кашуба В.; orcid.org/0000-0001-6669-738X; v.kashuba2022@gmail.com; Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03150, Україна.

Крикун Юрій, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Крикун Ю.; orcid.org/0001-1234-1762-6396; krukyn_y@gmail.com; Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03150, Україна.

Посилання

Богородецкий Д.А., Кондрух А.И. Сравнительный анализ построения (конструирования) упражнений на национальных и международных чемпионатах и турнирах по практической стрельбе Теория и методика подготовки в практической стрельбе, других стрелковых видах спорта и стрелковых дисциплинах в многоборьях: РГУФКСМиТ, 2017. С.

Івченко В.Ю. Визначення оптимального способу переміщення стрілка під час стрільби у русі Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation): НУВГП, 2021.8.20-5. https://doi.org/10.5281/zenodo.5510413.

Кашуба Віталій, Івченко Віталій З досвіду використання методу експертних оцінок щодо ідентифікації оптимального способу переміщення стрілка під час стрільби у русі Біомеханіка спорту, оздоровчої рухової активності, фізичної терапії та ерготерапії: актуальні проблеми, інноваційні проєкти та тренди». Матеріали І Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю. Київ: Національний університет фізичного виховання і спорту України [електронний ресурс]. 25 травня 2021. 42-5.

Кондрух А.И. Терминологический словарь по практической стрельбе. М. Спорт, 2017.108 с.

Коротков А. П. Специфика спортивно-прикладной подготовки в практической стрельбе Теория и методика подготовки в практической стрельбе, других стрелковых видах спорта и стрелковых дисциплинах в многоборьях: РГУФКСМиТ, 2015.С. 74-76.

Крючин В. Основы практической стрельбы. Челябинск: Аркаим, 2006. 264 с.

Кирш С. Размышление о практической стрельбе. 2005. 222 c.

Литвиненко ЮВ. Современные оптико-электронные системы регистрации и анализа двигательных действий спортсмена: метод. рекомендации К.: Експрес, 2012. 52 с.

Литвиненко ЮВ. Регуляція пози спортсменів у складних умовах статодинамічної стійкості тіла: монографія. Луцьк: Вежа-Друк; 2018. 324 с.

Стэгер Б. Навыки и дриллы по практической стрельбе из пистолета. Владивосток: Полиграф-Сервис-Плюс, 2017. 185 с.

Kashuba, V, Stepanenko, O, Byshevets, N, Kharchuk, O, Savliuk, S, Bukhovets, B, Grygus, I, Napierała, M, Skaliy, T, Hagner-Derengowska, M, Zukow, W. (2020). Formation of Human Movement and Sports Skills in Processing Sports-pedagogical and Biomedical Data in Masters of Sports. International Journal of Human Movement and Sports Sciences, 8(5), 249-257. DOI:10.13189/saj.2020.08051

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ