ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА СКЛАДНИКІВ ТАКТИЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ ХОКЕЇСТІВ НА ТРАВІ

Автор(и)

  • Перепелиця Максим Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Перепелиця Олександр Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-212-221

Ключові слова:

тактика, тактична підготовленість, рейтинг,, коефіцієнт конкордації, хокей на траві

Анотація

Актуальність. У статті аналізується
значущість окремих показників у структурі
тактичної діяльності кваліфікованих
спортсменів командних ігрових видів
спорту. Питання удосконалення змісту та
особливостей планування тактичної
підготовки кваліфікованих спортсменів у
річному тренувальному циклі в хокеї на
траві вимагають подальшого
обґрунтування на основі вивчення
практичного досвіду провідних фахівців,
закономірностей гри тощо. Мета
дослідження - за допомогою методу
експертних оцінок визначити рейтинг
складників тактичної майстерності в хокеї
на траві. Матеріал і методи дослідження.
В опитуванні взяли участь 17 тренерів з
хокею на траві України. Застосовувалися
такі методи дослідження: аналіз і
узагальнення літературних джерел,
педагогічне спостереження, анкетування,
методи математичної статистики.
Результати роботи. На основі
проведеного анкетування фахівців –
тренерів з хокею на траві виокремлено
найбільш значущі характеристики та
прикладні тактичні вміння кваліфікованих
гравців. Застосування експертного аналізу
дало змогу узагальнити думки тренерів
щодо рейтингової оцінки складових
тактичної майстерності в хокеї а траві.
Аналіз результатів анкетування встановив,
що фахівці з хокею на траві мали узгоджені
погляди щодо рейтингу складників
техніко-тактичної майстерності, перше
місце в якому посіло розуміння командної
тактики та стратегії, а останнє – уміння
проявляти індивідуальну майстерність, тим
самим підкреслюючи першочерговість
злагодженої командної гри. Ключові
висновки. З’ясовано, що структура техніко-
тактичної майстерності кваліфікованих
хокеїстів може бути визначена окремими
складниками, які відповідно до їхньої
значущості за оцінками експертів мають
свій ранговий коефіцієнт. Отримані
результати дають розуміння шляхів подальшого удосконалення системи
управління підготовкою спортсменів,
зокрема, тактичної та психологічної
підготовки.

Біографії авторів

Перепелиця Максим, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Перепелиця М.О.; orcid.org/0000-0003-4283-2596; maks83star@gmail.com;
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,
вул. Острозького, 32, Вінниця, 21000, Україна

Перепелиця Олександр, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Перепелиця О.А.; orcid.org/0000-0002-6821-6252; maks83star@gmail.com;
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
вул. Острозького, 32, Вінниця, 21000, Україна

Посилання

Вознюк, Т.В., Бурятинський, В., Перепелиця, М.О. (2014). Структура тактичної підготовки юних спортсменів командних ігрових видів спорту. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 17. 381–387.

Дорошенко, Э.Ю. (2013). Управление технико-тактической деятельностью в командных спортивных играх: монография. Запорожье: ЛТД. 436 с.

Дулібський, А.В. (2001). Моделювання тактичних дій у процесі підготовки юнацьких команд з футболу. Київ: ФФУ. 130 с.

Зеленцов, А.М, Лобановский, В.В. (1998). Моделирование тренировки в футболе. 2-е изд. перераб. и доп. Киев: Альтерпресс. 216 с.

Козіна, Ж.Л. (2010). Спортивні ігри: навч. посіб. Харків: Точка. Том 1. 200 с.

Костюкевич, В. (2011). Факторна структура спеціальних здібностей хокеїстів на траві високої кваліфікації різних ігрових амплуа. Теорiя i методика фiзичного виховання i спорту. 2. 21–27.

Костюкевич, В., Шевчик, Л., Сокольвак, О. (2017) Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті. Вінниця: Планер. 256 с.

Мельник, В.О. (2015). Удосконалення атакувальних тактичних дій гандболістів на етапі підготовки до вищих досягнень [автореферат]. Львів: Львів. держ. ун-т фіз. культури. 18 с.

Николаенко, В.В. (2014). Рациональная система многолетней подготовки футболистов к достижению высшего спортивного мастерства: монография. Киев: Саммит-книга. 336 с.

Перепелиця, М.О. (2016). Організаційна модель тактичної підготовки в хокеї на траві. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. Зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки. Луцьк. 3(35). 96–103.

Платонов, В.Н. (2015). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник для тренеров: в 2 кн. Киев: Олимпийская литература. Книга 1. 680 с.

Полищук, Д.А. (2005). Прогнозирование и моделирование в системе подготовке спортсменов высокого класса. Олимпийский спорт и спорт для всех. Тез. докл. IХ Междунар. науч. конгр. Киев: Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. 404.

Романенко, С. (2015). Особливості процесу прийняття рішень під час розв’язання ігрових ситуацій у регбі. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві.1. 118–123.

Супрунович, В.О. (2013). Формування та методика удосконалення тактичного мислення футболістів різного віку та статі [автореферат]. Київ: НУФВСУ. 20 с.

Шамардин, В.Н. (2011). Зависимость результата игры от структуры технико-тактической деятельности и физической подготовленности футбольной команды высшей квалификации. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2. 66−70.

Afonso, J., Esteves, F., Araujo, R, еt al. (2012). Tactical determinants of setting zonetime linemen’s volleyball. J. of Sports Sci. & Med. 11. 64−70.

Elferink-Gemser, Marije, T., Kanneken, R., Lyons, Jim. (2010) Tromp Yvonne, Fischer Chris Knowing what to do and doing it: Differences in self-assessed tactical skills of regional, sub-elite, and elite youth field hockey players. Journal of Sports Sciences. 28 (5). 521−528.

Elferink-Gemser, M., Visscher, C., Lemmink, K., Mulder, T. (2004). Relation between multidimensional performance characteristics and

Forsman, H., Gråstén, A., Blomqvist, M., Davids, K., Liukkonen, J., Konttinen, N. (2016). Development of perceived competence, tactical skills, motivation, technical skills, and speed and agility in young soccer players. Journal of Sports Sciences. 34 (14). 1311−1318.

Kostiukevych, V., Shchepotina, N., Vozniuk, T. (2020) Monitoring and Analyzing of the Attacks of the Football Team Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. 20 (2). 68-76

Robertson, S., Gupta, R., McIntosh, S. (2016). A method to assess the influence of individual player performance distribution on match outcome in team sports. Journal of Sports Sciences. 34 (19). 893−1900.

Vinson, D., Peters, D.M. (2016). Position-specific performance indicators that discriminate between successful and unsuccessful teams in elite women’s indoor field hockey: implications for coaching. Journal оf Sports Sciences. 34 (4). 311−320.

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

IІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ