СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ КІСТКОВО-М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ ЖІНОК 36-45 РОКІВ ЗАСОБАМИ ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ

Автор(и)

  • Луцький Василь ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Курилюк Сергій ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Лещак Олександр ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Лазько Ольга Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Бондарь Олена Національний університет фізичного виховання і спорту України

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-324-335%20

Ключові слова:

оздоровчий фітнес, офісні працівниці, авторська технологія, больовий синдром

Анотація

Актуальність теми дослідження. Одним з актуальних напрямів сучасних наукових досліджень у сфері фізичного виховання є вивчення всього спектра питань, пов’язаних зі здоров’ям та його формуванням. Кількість людей, що працюють в офісі, з кожним роком збільшується в геометричній прогресії. Попри існуючі уявлення, діяльність офісних працівниць характеризується напруженістю й високою інтенсивністю. На їхнє здоров’я чинять вплив шкідливі фактори, серед яких малорухливий характер праці й необхідність тривалий час перебувати в робочій позі користувача персонального комп’ютера, що призводять до офісного синдрому. Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні технології корекції порушень кістково-м'язової системи жінок 36-45 років засобами оздоровчого фітнесу. Матеріал і методи дослідження. У дослідженні брало участь 52 офісних працівниці віком від 36 до 45 років. Під час дослідження застосовувалися теоретичні методи дослідження, онлайн анкетування, статистичний аналіз із використанням кластерного, частотного й порівняльного аналізів. Для обробки даних використовувався програмний пакет STATISTICA. Результати роботи. Дослідження показало, що популяція офісних працівниць розподіляється на групи з огляду на прояви в них офісного синдрому та форм їхньої поведінки в трудовому процесі, що детермінують здоров’я. Теоретично обґрунтована технологія корекції порушень кістково- м'язової системи жінок 36-45 років засобами оздоровчого фітнесу, відмінними рисами якої є: мета, завдання, принципи, організаційно-педагогічні та методичні умови, рівні впровадження (організаційний, діагностичний, програмно-методичний, контрольно- корекційний та консультативно-просвітницький), алгоритм реалізації, єдність яких надає цілісності та завершеності. 

Біографії авторів

Луцький Василь, ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Луцький В.; orcid.org/0000-0003-3940-1349; v.lytskiy2022@gmail.com; ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна.

Курилюк Сергій, ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Курилюк С.; orcid.org/0000-0003-1588-5756; s.kyruluk2022@gmail.com; ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна.

Лещак Олександр, ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Лещак О.; orcid.org/0000-0002-9237-3060; o.leschak2022@gmail.com; ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна.

Лазько Ольга, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Лазько О.; orcid.org/0000-0002-1496-5875; o.lazko2022@gmail.com; Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03150, Україна.

Бондарь Олена, Національний університет фізичного виховання і спорту України


Бондарь О.; orcid.org/0000-0002-9820-142X; o.bondar2022@gmail.com; Національний університет фізичного виховання і спорту України, вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03150, Україна.

Посилання

Ватаманюк С.В. (2021). Структура та зміст технології підвищення рівня стану біогеометричного профілю постави чоловіків першого зрілого віку у процесі занять оздоровчим фітнесом. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation): НУВГП, 8. 13-9.

Данилов, АБ, Курганова ЮМ. (2012). Офисный синдром. Медицина неотложных состояний. 7-8. 167-173.

Кашуба, В, Алешина, А, Колос, Н. (2008). Динамика изменения тонуса мышц, которые принимают участие в поддержании рабочих поз при работе студентов за компьютером. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. Луцьк. 3. 58–62.

Кашуба В., Алешина А., Прилуцкая Т., Руденко Ю., Лазько О., Хабинец Т. (2017). К вопросу использования современных занятий профилактико-оздоровительной направленности с людьми зрелого возраста. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 29. 50-8.

Кашуба В.А., Бышевец Н.Г., Сергиенко К.Н., Колос Н.А. (2007). Моделирование рациональной позы системы «Человек-компьютер». Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 7. 59–67.

Кашуба В.О., Попадюха Ю.А. (2018). Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасні методи та засоби діагностики і відновлення порушень: монографія. К. : Центр учбової літератури. 751 с.

Лазько О. (2021). Фактори ризику виникнення порушень кістково-м'язової системи у жінок працездатного віку під впливом негативних чинників трудового середовища. Спортивний вісник Придніпров’я. 2. 75-84.

Томіліна Ю., Бишевець Н. (2018). Стан хребта жінок першого періоду зрілого віку у процесі занять пілатесом. Молодіжний науковий вісник. 29. 70–75.

Швец Н.В. (2018). Функциональные тренировки для поддержания здоровья офисных работников. Молодий вчений. 3.3. (55.3). 112-115.

Hakman A., Andrieieva O., Kashuba V., Nakonechnyi I., Cherednichenko S., Khrypko I., Tomilina Yu. & Filak F. (2020). Characteristics of Biogeometric Profile of Posture and Quality of Life of Students During the Process of Physical Education. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 20(1). 79-85.

Kashuba V., Andrieieva O., Goncharova N., Kyrychenko V., Carp I., Lopatskyi S., Kolos M. (2019). Physical activity for prevention and correction of postural abnormalities in young women. Journal of Physical Education and Sport. 19(2). 500-506.

Kashuba V., Stepanenko O., Byshevets N., Kharchuk O., Savliuk S., Bukhovets B., Grygus I., Napierała M., Skaliy T., Hagner-Derengowska M., Zukow W. (2020). Formation of Human Movement and Sports Skills in Processing Sports-pedagogical and Biomedical Data in Masters of Sports. International Journal of Human Movement and Sports Sciences, 8(5). 249-257. DOI:10.13189/saj.2020.080513

Kashuba V., Tomilina Y., Byshevets N., Khrypko I., Stepanenko O., Grygus I., Smoleńska O., Savliuk S. (2020). Impact of Pilates on the Intensity of Pain in the Spine of Women of the First Mature age. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. 20(1). 12-17. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.1.02

Kashuba V., Andrieieva O., Hakman A., Grygus I., Smoleńska O., Ostrowska M., Napierała M., Hagner-Derengowska M., Muszkieta R., Zukow W. (2021). Impact of aquafitness training on physical condition of early adulthood women. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. 21(2). 152-157. https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.2.08.

Lazko O., Byshevets N., Kashuba V., Lazakovych Yu., Grygus I., Andreieva N., & Skalski D. (2021). Prerequisites for the Development of Preventive Measures Against Office Syndrome Among Women of Working Age. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 21(3), 227-234. https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.3.06 ISSN 1993-7989 (print). ISSN 1993-7997 (online). ISSN-L 1993-7989.

Lazko O., Byshevets N., Plyeshakova O., Lazakovych Yu., Kashuba V., Grygus I., Volchinskiy A., Smal J., Yarmolinsky L. (2021). Determinants of office syndrome among women of working age. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 21 ( 5), Art 376. 2827 – 2834, Oct 2021 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES.

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ