ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НОВОГО МЕТОДУ М’ЯЗОВОЇ ЕКСПРЕС-РЕЛАКСАЦІЇ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ЗОРОВОГО ПЕРЕНАПРУЖЕННЯ

Автор(и)

  • Чаланова Раїса Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Ломинога Сергій Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Яковлєв Валентин Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2071-5285-2022-13(32)-346-353%20

Ключові слова:

короткозорість, студенти, акомодаційний апарат ока, зорова витривалість

Анотація

Актуальність дослідження. Основною причиною підвищення захворюваності на короткозорість у світі є підвищення зорового навантаження на близькій відстані від очей і повна відсутність технічних вимог до електронних приладів, комп’ютерів, джерел штучного освітлення відносно фізіологічно допустимого впливу на орган зору. Метою досліджень є обґрунтування, розробка та вивчення ефективності нового методу м’язової експрес-релаксації для зняття зорового перенавантаження. Матеріал і методи дослідження. У дослідженнях брали участь 18 студентів. Згідно з поставленою метою дослідження проводились протягом 7 діб. В умовах денного освітлення 1 раз на добу протягом 60 хвилин студенти працювали над текстом в смартфоні, після чого виконували вправи м’язової експрес- релаксації. Результати. За допомогою запропонованого методу оцінки зорової витривалості встановлені індивідуальні функціональні характеристики акомодаційного апарату у студентів. Застосування запропонованого методу м’язової експрес-релаксації покращує показники зорової витривалості в залежності від індивідуальних особливостей у кожному конкретному випадку. Ключові висновки. Запропонований метод м’язової експрес- релаксації обраховує усі складові патогенезу короткозорості та спрямований на відновлення кровопостачання тканин ока, на покращення їх трофіки та на зняття перенавантаження циліарного м’яза. Позитивний результат проведеного дослідження підтверджується запропонованими функціональними методами дослідження. З урахуванням індивідуальних особливостей витривалості акомодаційного апарату ока, метод м’язової експрес-релаксації можна рекомендувати для поширеного використання.

Біографії авторів

Чаланова Раїса, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Чаланова Р. І.; orcid.org/0000-0002-6827-6252; rchalanova@gmail.com; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21000, Україна.

Ломинога Сергій, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Ломинога С. І.; orcid.org/0000-0003-4309-6463; sergijlominoga@gmail.com; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21000, Україна.

Яковлєв Валентин , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Яковлєв В. В.; orcid.org/0000-0002-4573-3086; y.yakovlev@vspu.edu.ua; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21000, Україна

Посилання

Бушуева Н.Н.. Малиева Е.В. (2011) Цикломед 1% и ирифрин 2,5 % для диагностики нарушений аккомодационно-зрачковой системи у больних. Мат. науково-практичної конференції офтальмологів з міжнародною участю «Філатовські читання», присвяченої 75- річчю заснування інституту ім. В.П. Філатова 26-27 травня 2011 року Одеса, Україна, Одеса. 258 с.

Духаер Шакир, Бушуева Н.Н., Слободяник С.Б. (2018). Результати медикаментозного лечения больных с нарушениями аккомодации с учетом баланса вегетативной иннервации и данных пупиллографии. Офтальмол. 6. 10-18.

Духаер Шакір, Бушуєва Н.Н., Слободяник С.В. (2020). Особливості акомодаційно-конвергентної зіничної реакції у дітей і підлітків в залежності від їх віку і тонусу вегетативної іннервації. Офтальмол. 2. 36-44.

Повещенко Ю.П. (2000). Структурные изменения кровеносных сосудов заднего отдела глазного яблока и склеры при дистрофической близорукости. Офтальмол. 1. 66-71.

Кошиц И.Н., Светлова О.В. (2011). Механизм формирования длины глаза в норме и метаболическая теория патогенеза приобретенной миопии. Офтальмол. 5. 4-23.

Кошиц И.Н., Светлова О.В. (2013). Приоритетные направления борьбы с приобретенной миопией: теория и практика. Глаз. 6 (82). 12-17.

Кошиц И.Н. и соавт. (2016). Адаптационная миопия. Исполнительные механизмы роста оптической оси глаза в теории изменения ретинального де фокуса. Офтальмол. 6. 45-58.

Волков В.В., Страхов В.В. (2007). Об аккомодации вдаль в очках, сберегающих возможность ее активного использования близоруким глазом в области дальнего видения. Вест. Офтальм. 2. 32-37.

Чаланова Р., Ломинога С. (2021). Обоснование целесообразности разработки и включения методов оптико-физической реабилитации в систему лечения близорукости. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Зб. наук. праць. Вінниця. 11 (30). 341-351.

Чиа М., Левански Р. (2017). Идеальное зрение без очков и операций. Восточные и западные методики естественного восстановления зрения. София. 253 с.

Bushuyeva N.N., Malieva E., Dukhayer S.H. (2011). Cyclomed 1 % for diagnosis of disturbatio of papillary- accommodative system in patients/ European Association for Vision and Eye Research. EVER-2011, Jcnjber 5-8: abstract book. Create. 201 s.

Nishi Okihiro, Nishi Kayo (2007). Accomodation Amplitude After Lens Refilling. Arch. Ophthalm. 33 (6). 1065-1070.

Rosenfab A. (2009). Healing your eyes with Chinese medicine: Acupuncture, Acupressure, and Chinese Herbs-HarperSanFrancisco. 95 s.

Stachs O., Martin H., Kirchhof A., Stave J., Terwee T., Guthof R. (2002). Monitoring accommodative ciliary muscle function using three dimensional ultrasound. Graefe’s Arch.Clin Exp. Ophthalmol. 240. 906-912.

Stachs O. (2003). Monitoring the human ciliary muscle function during accommodation. Heidelberg. 105-118.

Опубліковано

2022-06-24

Номер

Розділ

ІІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ